Basınçlı Kaplar Muayeneleri

(API 510) 

Basınçlı kaplar, rafineri, petro kimya, kimya tesisleri, petrol dolum tesisleri v.b işletmelerin en riskli ve kritik ekipmanlarından biridir.

ANKALİTE olarak, ülkemizdeki bir çok rafineri, petro kimya, kimya tesisleri, 250’nin üzerindeki basınçlı kapların muayenelerini yapmış olmaktan gurur duyuyoruz.

 • Küresel tanklar
 • Kompresörler
 • Isı değiştiricileri
 • Kazanlar
 • Yatay-dikey depolama tankları
 • Yatay dikey ısı değiştiricileri
 • Proses kuleleri

API 510 standardı bu ekipmanların muayene yöntemlerini ve değerlendirme kriterlerini belirler. Bu standartlar doğrultusunda basınçlı kapların aşağıda belirtilen yöntemler ile muayeneleri gerçekleştirilmektedir.

Görsel Muayene:
“İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ” gereğince tank devredeyken veya devrede değilken, yetkili API 510 basınçlı kap inspektörü tarafından dıştan veya içten görsel muayene yapılıp olası hasarlanmalar raporlanıp değerlendirilmektedir.

UT Kalınlık Ölçümleri:
Basınçlı kabın gövde, taban ve tavan kısımlarından kalınlık ölçümleri alınarak API 510 ve API 572 standartlarına göre korozyon payı, korozyon hızı, kalan teorik ömür, vs hesaplamalar yapılmaktadır.

Hidrostatik Test Denetimleri:
Basınçlı kaba Yetkili API 510 inspektörü tarafından belirlenen basınç ve sürede hidrostatik test uygulanıp denetimi yapılarak, inspektör tarafından onaylanır.

Kaynak Muayeneleri (MT-PT-UT):
Kaynak dikişlerindeki olası çatlakların tespiti için , yetkili API inspektörü tarafından belirlenen bölgelere standart uyarınca manyetik parçacık muayenesi veya sıvı penetrant muayenesi Seviye 2 personel tarafından yapılmaktadır. Daha kapsamlı muayene gerektiğinde kaynak dikişlerinin ultrasonik muayene yöntemi ile muayeneleri yapılmaktadır.

Küresel Tank Ayaklarının Muayeneleri:
Küresel tank ayakları olası bir yangının ayakları etkileyip tankın yıkılmasına sebep olmaması için beton le kaplanır. Betonun altında kalan çelik metalde korozyon olup olmadığın testi ya beton kırılarak mümkündür yada INCOTEST ile kırılmadan yapılması mümkündür.

API 510 Yetkili Inspektör Raporu

Yetkili API 510 Inspektörü sonuç raporunda; yukarıda bahsedilen tüm muayenelerinden gelen veriler değerlendirilerek, tanktaki uygunsuzluklar, yapılması gereken tamirler, korozyon hızını azaltacak önlemler, iş güvenliği için alınması gereken tedbirler belirtilir.

Tanktan alınan kalınlık ölçüm sonuçlarına göre API raporunda belirtilen hesaplamalar şunlardır:

 • Denetim Etkinliği
 • Korozyon Hızı
 • Korozyon Payı
 • Teorik Ömür Hesabı
 • Basınçlı kapların maksimum dayanım basıncı
 • Basınçlı kapların maksimum hidrostatik dayanım basıncı
 • Tamir yöntemleri önerileri
 • Basınçlı kapların risklerine göre sınıflandırılmaları
 • Bir sonraki muayene tarihi