Boru Hatları Muayeneleri

Ülkemiz en büyük petrol ve gaz rezervleri ile en çok ikinci enerji ihtiyacı olan Avrupa arasında bulunmaktadır. Dolayısıyla da petrol ve doğal gaz boru hatları için geçiş güzergahında bulunmakta ve uluslararası boru hatları için geçiş köprüsü işlevinde bulunmaktadır. Türkiye boru hatları ile örüldü ve hala da örülmeye devam etmektedir. Bir tarafında dünyanın en büyük gaz ve petrol rezervleri diğer tarafta ise dünyanın ikinci büyük enerji pazarı ile tam bir enerji köprüsü işlevini görmektedir. Boru hatlarının güvenliği dünyanın enerji politikasını belirlediği gibi güzel ülkemizin çevre, doğa ve insan sağlığını da ilgilendirmektedir. Bu sebeple boru hatlarının kaliteli tahribatsız muayeneleri çok ama çok önemlidir. 

ANKALİTE olarak ülkemizden geçen aşağıda listelenen tüm uluslararası boru hatlarında hizmet etmiş olmaktan ve hala ediyor olmaktan onur duyuyoruz. 

 1. Kerkük-Yumurtalık ham petrol boru hattı projesi 
 2. Mavi Akım Projesi –Rusya-Türkiye-Avrupa Doğalgaz boru hattı projesi 
 3. Bakü-Tiblisi-Ceyhan(BTC) ham petrol boru hattı projesi 
 4. TANAP-Azerbaycan-Türkiye-Avrupa- Doğalgaz boru hattı projesi 
 5. TÜRKAKIM-Offshore-Kıyıköy 
 6. TÜRKAKIM-Kıyıköy-Bulgaristan sınırı

İnşaat Aşamasında Verdiğimiz Hizmetler 

 • Boru birleştirme kaynaklarının Otomatik Ultrasonik Muayeneleri (AUT)
 • Boru hattı kaynaklarının Dijital Radyografi yöntemi ile muayeneleri
 • Kaynak dikişlerinin geleneksel radyografik muayeneleri (Crawler radyografi-X ışını- Gama Işını)
 • Kaynak dikişlerinin ultrasonik muayeneleri
 • Kaynak dikişlerinin Manyetik parçacık/Sıvı penetrant muayeneleri
 • Sahada Malzeme Tanımlama Muayeneleri (PMI-Positive Material Identification)
 • Sahada malzeme sertlik ölçümleri

Çalışır Durumda Verdiğimiz Hizmetler 

 • Boru hatlarında korozyon muayeneleri
 • Boru hatları hasarlanmaları analizleri
 • Pompa istasyonlarındaki kaynak dikişlerinin muayeneleri
 • Pompa istasyonlarındaki depolama tankları muayeneleri
 • İskele üstü boru hatlarının GUIDED WAVES yöntemi ile muayeneleri (Bakınız gelişmiş teknikler)
 • Danışmanlık Hizmetleri