Depolama Tankları Muayeneleri

Yeraltı ve Yerüstü Tanklar (API 653-STI-SP001) 

Depolama tankları, rafineri, petro kimya, kimya tesisleri, petrol dolum tesisleri v.b işletmelerin en kritik ekipmanlarından biridir. ANKALİTE olarak ülkemizdeki bir çok rafineri, petro kimya, kimya tesisleri, petrol dolum tesislerindeki 1000’in üzerindeki yeraltı ve yer üstü depolama tanklarının muayenelerini yapmış olmaktan gurur duyuyoruz.

API 653-STI SP001-EEMUA 159 standartları bu ekipmanların muayene yöntemlerini ve değerlendirme kriterlerini belirler. Bu standartlar doğrultusunda depolama tanklarının aşağıda belirtilen yöntemler ile muayeneleri gerçekleştirilmektedir.

Görsel Muayene:
“İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ” gereğince tank devredeyken veya açılmış ise tank içinden de, yetkili API 653 inspektörü tarafından dıştan veya içten görsel muayene yapılıp değerlendirmesidir.

Ultrasonik Kalınlık Ölçümleri:
Depolama tankının gövde, taban ve tavan kısımlarından kalınlık ölçümleri alınarak API 653 standartlarına göre korozyon payı, korozyon hızı, kalan teorik ömür vs. hesaplamalar yapılmaktadır.

Diklik, Ovalite, Çökme Ölçümleri:
Yetkili API 653 inspektörü tarafından öngörülerek, son teknoloji cihazlarımızla API 653 Annex B’ye uygun olarak diklik, ovalite, çökme muayenesi yapılarak yetkili inspektör tarafından değerlendirilmesidir.

3 Boyutlu Lazer Tarama:
3D Lazer tarayıcı ile tankın tüm yüzeyi taranarak “as built” çizimleri ile karşılaştırılır. Bu sayede tankta zamanla gelen deformasyonları analiz edilir. 3D nokta bulutu sayesinde tankın aynı zamanda diklik ovalite ve çökme ölçümleri de alınabilir ve Elektronik Total Station’lara göre daha fazla data olduğu için ölçüm sonuçları daha hassastır.

Kalibrasyon Tabloları Hazırlanması:

Tank kalibrasyonu, doğru miktar ölçümünü elde etmede kilit öneme sahiptir. Doğru kalibrasyon tabloları olmadan, en iyi ve en doğru ölçüm sistemlerinin bile bir değeri yoktur. Ankalite olarak, uzman personelleriyle, Dikey Silindirik Likit Kimyasal ve Petrol Ürünleri Depolama Tanklarında ISO 7507’ye ve gümrük mevzuatına uygun olarak kalibrasyon yapmaktadır. Yatay silindirik Likit Kimyasal ve Petrol Ürünleri Depolama Tanklarında, ISO 12317-1 ve 2 standartlarına uygun olarak, Küresel Depolama Tanklarında ise API 2552 standartlarına uygun olarak kalibrasyon hizmetleri vermekteyiz.

Kaynak Muayeneleri (Vakum – PT – MT)

Yetkili API inspektörü tarafından belirlenen bölgelere standart uyarınca manyetik parçacık muayenesi, sıvı penetrasyon muayenesi veya vakum muayenesinin yapılması, inspektör tarafından değerlendirilmesidir.

API 653 Yetkili Inspektör Raporu

Yetkili API 653 Inspektör Sonuç raporunda; MFL, VT, UT, MT (veya PT), vakum, diklik, ovalite, çökme muayenelerinden gelen verilerle tanktaki uygunsuzluklar, yapılması gereken tamirler, korozyon hızını azaltacak önlemler, iş güvenliği için alınması gereken tedbirler belirtilir.

Tanktan alınan kalınlık ölçüm sonuçlarına göre API raporunda belirtilen hesaplamalar şunlardır:

  • Denetim Etkinliği
  • Korozyon Hızı
  • Korozyon Payı
  • Teorik Ömür Hesabı
  • Maksimum dolum seviyesi
  • Bir sonraki muayene tarihi
  • Tankların risk sınıflarına göre sınıflaması yapılmaktadır.
  • Risk sınıflamaları tank çiftliği çizimi üzerinde renk kodları ile belirtilmektedir.