Eğitim ve Sertifikalandırma

Tahribatsız Muayene (NDT) Eğitimleri

Tahribatsız Muayene eğitimi üniversitelerin bazı bölümlerinde seçmeli ders olarak verilmekte olmasına rağmen tahribatsız muayene operatörü / uzmanı yetiştirecek ayrıca bir bölüm yoktur. Her geçen gün önemi daha da artan bu meslek için üniversitelerde ayrı bir bölüm olmaması garip bir çelişkidir. Bu çelişki tahribatsız muayenenin uluslararası önemi olması ile biraz da olsa açıklanabilir.

Kalite kontrol temini amacıyla kullanılan tahribatsız muayene uluslararası bir olgu olduğu için eğitim ve sertifikalandırma kuralları da uluslararası düzeyde belirlenir ve uygulanır. Dünya genelinde en yaygın olarak kullanılan iki tahribatsız muayene eğitim ve sertifikalandırma sitemi vardır;

 1. Avrupa sistemi: Temel standart (ISO 9712)
 2. Amerikan Tahribatsız Muayene Cemiyeti (ASNT SNT TC 1A) programları ve tavsiyeleri. 

Şirket özelinde yüz yüze

Tahribatsız Muayene (NDT) Eğitimleri

ANKALİTE’nin uyguladığı eğitim ve sertifikalandırma programı şirketlere özel verilir. Eğitim öncesinde şirketin çalıştığı sektör, ürettiği parça özellikleri, müşteri talepleri göz önüne alarak şirkete özel bir eğitim programı hazırlanır. Teorik ve pratik eğitimler şirket ortamında (yüz-yüze eğitim) verilir. Bu sayede; 

 • Eğitime katılacakların iş kayıpları en aza indirilir, 
 • Başka şehirlerdeki eğitimler için ödenen yol ve konaklama masraflarından tasarruf edilir, 
 • Personel kendi cihazlarının kullanımını en iyi şekilde öğrenir, 
 • Personel üretimlerini yaptıkları parçaların muayenelerini en iyi şekilde öğrenir, 
 • Personel eğitim bitiminde konusuna tamamen hâkim olur 
 • Eğitim sırasında şirkete özel NDT problemleri çözülmüş olur 
 • Hazırlanan prosedürleri ile şirkete özel Eğitim ve Sertifikalandırma sistemi kurulmuş olur. 

Şirket özelinde yüz yüze verilen NDT eğitim ve sertifikalandırma metotları ; 

 • Görsel Muayene -Seviye I ve Seviye II 
 • Radyografik Muayene (Radyoskopi-Dijital radyografi)-Seviye I ve Seviye II 
 • Ultrasonik Muayene-Seviye I ve Seviye II 
 • Manyetik Parçacık Muayenesi-Seviye I ve Seviye II 
 • Sıvı Penetrant Muayenesi-Seviye I ve Seviye II 
 • Girdap Akımları–Seviye I ve Seviye II 
ANKALİTE tarafından verilen şirkete özel eğitim programı sonrasında başarılı olanlara uluslararası geçerliliği olan Amerikan Tahribatsız Muayene Cemiyeti (ASNT) sertifika verilmektedir.

İnternet Tabanlı (İNDTOKULU)

Tahribatsız Muayene (NDT) Eğitimleri

ANKALİTE ve ODTÜ’nün ortak markası olan İNDTOKULU eğitim programına şirket çalışanları ve bireysel katılımcılar katılabilirler. Teorik eğitimler internet ortamında www.indtokulu.com tarafından verilmektedir. Pratik eğitimler ise ODTÜ Tahribatsız Muayene Merkezinde veya isteğe ve katılımcı sayısına bağlı olarak şirket ortamında verilir.

İNDTOKULU tarafından verilen eğitim programı sonrasında başarılı olanlara uluslararası geçerliliği olan ASNT SNT-TC-1A veya EN ISO 9712 sertifikası verilmektedir.

SNT-TC-1A standartlarına göre verilen sertifikalar İNDTOKULU tarafından, EN ISO 9712 standartlarına göre verilen sertifikalar ise ODTÜ-KTTMM sertifikalandırma merkezi tarafından verilmektedir

İnternet Tabanlı eğitim ve sertifikalandırma hizmetleri verilen EN ISO 9712 ve ASNT SNT-TC-1A tahribatsız muayene metotları ; 

 • Görsel Muayene: Seviye I ve Seviye II 
 • Penetrant Muayenesi: Seviye I, Seviye II 
 • Manyetik Parçacık Muayenesi: Seviye I, Seviye II 
 • Ultrasonik Muayene Seviye I, Seviye II
 • Radyografik Muayene Seviye I, Seviye II 
 • Dijital Radyografi Seviye I, Seviye II
 • Girdap Akımları Seviye I, Seviye II 

İNDTOKULU Eğitim ve Belgelendirme

E-Posta

info@indtokulu.com