Denetim Hizmetleri

SEVESO ve İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ” Kapsamında Denetim Hizmetleri 

İtalya’nın Seveso kentinde 1976’da gerçekleşen ciddi endüstriyel kazayı takiben, endüstriyel donanımlarda kaza önleme üzerine Avrupa Birliği, Seveso Direktifi’ni kabul etti. Direktif, meydana gelen büyük endüstriyel kazalardan çıkarılan dersler dikkate alınarak çeşitli aralıklarla iyileştirilmiştir. 

Seveso-II Direktifi ilk olarak 30 Aralık 2013 tarih ve 28867 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanmıştır ve ülkemizde kademeli olarak yürürlüğe girmiştir. 

SEVESO Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” bu alanda faaliyet gerçekleştiren kuruluşlara önemli yükümlülükler getirmektedir. Direktif hem sanayiciler üzerindeki hem de Üye Devletlerin yetkili makamları üzerindeki genel ve özel yükümlülükleri içerir. Hükümler, direktifin temel hedefleri ile ilgili olarak iki ana kategoriye ayrılır. Bunlar; büyük kazaların önlenmesini amaçlayan ölçüm kontrolleri ve büyük kazaların sonuçlarını sınırlayan ölçüm kontrolleridir. 

Bu yönetmelik ile tesis dâhilinde üretim, depolama, satış amacıyla tehlikeli madde bulunduran kuruluşlar; büyük endüstriyel kazaların önlenmesi, muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi, etkili ve sürekli bir korumayı ve risk yönetimini sağlamak amacıyla alınması gereken tüm önlemlerin belirlemesi gerekmektedir. 

Yasal Zorunluluk

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” gereğince tehlikeli sıvıların bulunduğu basınçlı kap ve depoların, firma tarafından belirlenecek yetkili personel tarafından, ilgili yönetmeliğin “EK-III- Bakım Onarım ve Periyodik Kontrolleri ile İlgli Hususlar” kısmında belirtilen standartlar uyarınca belirtilen sürelerde periyodik tahribatsız muayenelerinin yapılması gerekmektedir.

Periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri Tablo: 1’de belirtilmiştir.

Öncelikli olarak Seveso tesislerini belirlemek amacıyla tehlikeli kimyasal bulunduran tüm sanayicilerin Çevre Bakanlığının hazırladığı online.cevre.gov.tr sayfasından bildirimde bulunmaları gerekmektedir.

SEVESO ve “İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ”
Kapsamında Şirketimizin Verdiği Hizmetler ;

 • API 653 standardı uyarınca dikey silindirik yer üstü depolama tanklarının devrede iken muayeneleri
 • API 653 standardı uyarınca dikey silindirik yer üstü depolama tanklarının devre dışında iken muayeneleri
 • API 653 standardı uyarınca yer altı dikey silindirik depolama tankları muayeneleri
 • STI-SP001 standardı uyarınca yer altı yatay silindirik depolama tankları muayeneleri
 • STI-SP001 standardı uyarınca çelik dışı yer üstü tankları muayeneleri
 • API 570 uyarınca izolasyonlu yada izolasyonuz borulama sistemlerinin muayeneleri
 • API 510 uyarınca basınçlı kapların muayeneleri (reaktör, ısı değiştirici v.s)
 • Tüm ekipmanları risk tabanlı sınıflandırılması (RBI)

API Yetkili Inspektör Raporu

API inspectörü tarafından hazırlanan raporlarda SEVESO çalışmalarında talep edilen aşağıdaki verilerin hesaplamaları yapılır;

 • Denetim Etkinliği
 • Korozyon Hızı
 • Korozyon Payı
 • Teorik Ömür Hesabı
 • Maksimum dolum seviyesi
 • Basınçlı kapların maksimum dayanım basıncı
 • Basınçlı kapların maksimum hidrostatik dayanım basıncı
 • Boru hatlarının maksimum dayanım basıncı
 • Boru hatlarının maksimum hidrostatik dayanım basıncı
 • Tamir yöntemleri önerileri
 • Tankların, basınçlı kapların, boru hatlarının risklerine göre sınıflandırılmaları
 • Bir sonraki muayene tarihi