Borulama Sistemleri Muayeneleri 
(API-570)

Borulama sistemleri (boru hatları), rafineri, petro kimya, kimya tesisleri, petrol dolum tesisleri v.b işletmelerin can damarlarıdır. Borulama hatları ile yakıt, hammadde, buhar, su, elde edilen ürün, atık ürün v.b işletme için çok önemli şeyler taşınır. Tüm organları besleyen damarlar olduğu için işletmeler için diğer bir kritik öneme sahip sistemlerdir. ANKALİTE olarak, ülkemizdeki bir çok rafineri, petro kimya, kimya tesisleri, depolama tank çiftlikleri v.b işletmelerde kilometrelerce boru hattı muayeneleri yapmış olmaktan gurur duyuyoruz.

API 570-ASME B31.1- standartları bu ekipmanların muayene yöntemlerini ve değerlendirme kriterlerini belirler. Bu standartlar doğrultusunda aşağıda belirtilen yöntemler ile muayeneleri gerçekleştirilmektedir.

Görsel Muayene:
“İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ” gereğince tank devredeyken veya devrede değilken, yetkili API 570 Boru hattı inspektörü tarafından dıştan veya içten görsel muayene yapılıp olası hasarlanmalar raporlanıp değerlendirilmektedir.

UT Kalınlık Ölçümleri:
Boru hattının gözle muayene sonucunda belirlenen kritik bölgelerinden kalınlık ölçümleri alınarak API 570 standartlarına göre korozyon payı, korozyon hızı, kalan teorik ömür vb. hesaplamalar yapılmaktadır.

Hidrostatik Test Denetimleri:
Boru hattına Yetkili API 570 inspektörü tarafından belirlenen basınç ve sürede test uygulanıp denetimi yapılarak, inspektör tarafından onaylanır.

Kaynak Muayeneleri (MT-PT-UT):
Boru kaynak dikişlerinde olası çatlakların tespiti için Yetkili API 570 inspektörü tarafından belirlenen bölgelere standart uyarınca manyetik parçacık muayenesi veya sıvı penetrant muayenesinin Seviye 2 personel tarafından yapılır. Kaynak kökünde çatlama olasılığından şüphe edildiği durumlarda ise ultrasonik muayene yöntemi ile kontrol edilmektedir.

Ölçüm Noktalarının GPS Sistemi ile Koordinatlarının Saptanması:
Tespit edilen hataların tam konumlandırılması ve korozyon hızının takip edilebilmesi ve gerçeğe en yakın sonuçları elde edebilmek için doğru konumlandırma gereklidir. Ölçüm alınan noktalar hassas GPS koordinatlarına göre konumlandırılır. Bu sayede bir sonraki muayenelerde aynı noktalardan ölçüm alınarak gerçek korozyon hızı hesaplanabilir.

API Yetkili Inspektör Raporu :
Yetkili API 570 Inspektör Sonuç raporunda; VT, UT, MT (veya PT), hidrostatik testlerden gelen verilerle boru hattındaki uygunsuzluklar, yapılması gereken tamirler, korozyon hızını azaltacak önlemler, iş güvenliği için alınması gereken tedbirler belirtilir.

Boru hattından alınan kalınlık ölçüm sonuçlarına göre API 570 raporunda belirtilen hesaplamalar şunlardır:

  • Maksimum Dayanım basıncı
  • Bir sonraki muayene tarihi
  • Denetim Etkinliği
  • Korozyon Hızı
  • Korozyon Payı
  • Teorik Ömür Hesabı
  • Boru hatlarının maksimum dayanım basıncı
  • Boru hatlarının maksimum hidrostatik dayanım basıncı
  • Tamir yöntemleri önerileri
  • Boru hatlarının risklerine göre sınıflandırılmaları